De traditionella medierna…

”De traditionella medierna befinner sig i kris. Men hur påverkas egentligen pr-branschen? Veckans Brief frågar fem konsulter. (…)
Johanna Look, pr-konsult på Westander
Hur påverkas pr-branschen på sikt av att medierna tappar styrka?
– Den omedelbara effekten är att det kan bli lättare att få publicitet för den som är skicklig på att paketera sina budskap. Samtidigt kan det innebära att mindre aktörer som inte har resurser och kunskap om medielogik och nyhetsvärdering får svårare att nå ut. Det ställer stora krav på medierna att fortsätta vara objektiva, granskande och källkritiska. Redaktionerna bör medieträna allmänheten genom att vara öppna med hur de gör sin nyhetsvärdering. Vad blir en nyhet? Vem är avsändaren och på vilket initiativ tillkom nyheten?”

Veckans Brief den 4 oktober 2012