”Den härskande klassen..."

”’Den härskande klassen. En bok om Sveriges politiska elit’ (…)
Bokens ymniga citat ur pr-firman Westanders handbok i konsten att påverka regeringens, riksdagens och partiernas agendor talar ett närmast chockerande tydligt språk om målmedvetenhet och systematik.”

Dagens Nyheter den 27 augusti 2015