Den politiske filosofen och samhällsdebattören…

”Den politiske filosofen och samhällsdebattören Magnus Jiborn, med bakgrund som ordförande i Svenska Freds, vill förändra världen som konsult på pr-byrån Westander. (…)
Filosofera fritt och beskriv den svenska pr-branschen i en mening.
– Pr kan ha en positiv samhällsbetydelse och jag tror att det kan bidra till ett bra demokratiskt samtal om man är öppen och har integritet i det man gör.”

Dagens Media den 13 mars 2007

Pressklipp 2007

Visa fler