Den professionella kommunikatören…

”Den professionella kommunikatören och etiken
Kommunikationsbranschen växer sig allt större och bredare och därmed också antalet professionella kommunikatörer. Frågan om gemensamma etiska riktlinjer har väckts och diskuterades bland annat i Almedalen. Jobbsafari var där och fick ett samtal med en pr-konsult. (…)
En av deltagarna i panelen var Birger Östberg, pr-konsult och enhetschef på Westander, en byrå som enligt egna webbplatsen ’hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut’ och som vill bidra till att ’fler blir aktiva samhällsaktörer’. (…)
Vad tror du att pr-branschen har att vinna på gemensamma etiska riktlinjer?
–  I nuläget betraktas pr-branschen ofta med misstänksamhet av media och allmänhet. Om branschen skulle anta gemensamma etiska riktlinjer i linje med Westanders öppenhetskrav skulle det självklart stärka legitimiteten hos branschen. Och det skulle i sin tur göra att det blev lättare att rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare.”

Jobbsafari.se den 1 augusti 2013

Pressklipp 2013

Visa fler