Den svenska pr-byrån…

”Den svenska pr-byrån Westander tackar liksom många andra byråer nej till uppdrag inom områden som vapen, spel och tobak – men även fossilindustrin kan få nej.
– Vi kan jobba med fossilföretag, under vissa förutsättningar. Vi hade till exempel ett långt samarbete med Statoil, men då handlade det bara om deras förnybara drivmedel.”

ETC den 18 november 2019