Det är viktigt att vara öppen från början

”Det är viktigt att vara öppen från början (…)
Patrik Westander, vd Westander Publicitet & Påverkan:
– Kunderna vill kunna känna en trygghet i att man inte också företräder en konkurrent. Därför är det viktigt att man är öppen från början mot de befintliga uppdragsgivarna och inte skadar det ömsesidiga förtroendet och går bakom ryggen på dem, om man ger sig in i en ny pitch.”

Dagens Media den 1 mars 2006