Det finns arbetsplatser…

”Det finns arbetsplatser som jobbar systematiskt med att odla en snällhetskultur. Inte bara för att det är trevligt för att jobba på en arbetsplats där alla är snälla mot varandra, utan för att man tror att det faktiskt är lönsamt. Pr-byrån Westander i Stockholm är en av dem. Där ser man inte snällhet som en personlig egenskap utan som ett sätt att öka effektiviteten, kreativiteten och kvaliteten. Där är man övertygad om att medarbetare som känner tillit till och är hjälpsamma mot varandra samarbetar bättre.”

Startanu.se den 16 februari 2017