Det finns möjlighet att välja…

”Det finns möjlighet att välja en mer öppen process än den som S-ledningen nu tycks förorda. Under några veckor framöver skulle flera kandidater kunna presentera sin politik och på ett mer öppet sätt profilera sig. Detta skulle kunna bredda ledarskapet, skriver S-debattörerna Peter Högberg, Eric Sundström och Sandro Wennberg.”

SvD.se Brännpunkt den 26 januari 2012