"Det här är en utmärkelse…"

”– Det här är en utmärkelse som vi delar ut för att uppmuntra fler att bli aktiva samhällsaktörer och delta i samhällsdebatten. Sedan nio år tillbaka utser vi den som vi bedömer har lyckats bäst med att nå ut med sitt budskap under veckan.”

Hanna Berheim i Gomorron Sverige SVT den 3 juli 2015