Det här är ett genidrag av Svenska Institutet...

”Det här är ett genidrag av Svenska Institutet. För det första så når de otroligt många människor. Vi sitter exempelvis här just nu och pratar om det och det var många på presskonferensen. För det andra så var det väldigt billigt. De har kommit ut i över 40 länder, tv, tidningar – överallt pratas det om det. För det tredje så stärker det varumärket Svenska Institutet som en modern organisation. (…)
Jag tror att företag, organisationer och myndigheter har allt att vinna på att inte bara hålla koll på Second Life, utan även titta lite närmare på andra communities, bloggar och online-spel.”

Jean-Daniel Maurin kommenterar Svenska Institutets virtuella ambassad i Second Life, Rond i P3 den 30 maj 2007