Det kallas ”politikerveckan”...

”Det kallas ’politikerveckan’ – men lobbyisternas närvaro är minst lika påtaglig. Politiker och lobbyister träffas, debatterar och minglar. Två av tre riksdagsledamöter kräver nu att lobbygrupperna öppet redovisar sina uppdrag. (…)
En ny undersökning, utförd av pr-byrån Westander, visar att två av tre riksdagskandidater tycker att riksdagen bör kräva att lobbyfirmor öppet redovisar sina uppdrag, detta för att öka insynen i hur lobbying påverkar politiken.”

Gotlands Allehanda den 8 juli 2010