Det kan ibland vara svårt…

”Det kan ibland vara svårt att få ihop livet som småbarnsförälder. Men för arbetskamraterna Frida Blom och Jacob Risberg går vardagspusslandet rätt smärtfritt. De är båda pr-konsulter på Westander, ett arbete som är spännande och fritt, men också utmanande och ibland rätt krävande. (…)
Byrån har ett väl inarbetat system som bygger på att alla är ersättliga. Inget jobb ska stå och falla med en person. Ingen ska behöva vobba som inte vill. Konsulterna arbetar i team, en har huvudansvar men minst en kollega har lika stor insyn och kan ta över.”

Tidningen Kollega den 19 oktober 2016

Pressklipp 2016

Visa fler