Det kanske låter...

”Det kanske låter som en självklarhet, men våra många exempel på orimliga krav från intervjupersoner i branschen gör oss nödgade att sätta ner foten och förklara något om hur journalistik fungerar. Det skriver Resumé Insikts Yasmine Winberg och Amanda Törner. (…)
Undrar om vi ska kontakta Westander och be om att få komplettera deras Pr-handbok, som rådger byråbranschen i kontakten med journalister, med några ytterligare råd?”

Resume.se den 23 juni 2020