Det kommer inte att bli...

”Det kommer inte att bli några vindkraftverk i Vimmelstorp. Det tycks stå klart efter att alla partier i Gislaveds kommun landat i att säga nej till att ett tyskt energibolag ska få exploatera 58 000 kvadratmeter orörd natur för att resa nio vindkraftverk högre än Turning torso, och låta dem bullra dag som natt. (…)
Sedan 2014 har 58 procent av de verk som tillstånd sökts för fått avslag, enligt en undersökning från Westander Klimat och Energi.”

Värnamo Nyheter den 10 oktober 2020