Det svänger i Westanders undersökningar

”Det svänger i Westanders undersökningar
Westander vill profilera sig som experter med undersökningar om förtroendet för politikerna. Men siffrorna svänger avsevärt mellan undersökningstillfällena. Byråns vd Patrik Westander förklarar. (…)
Siffrorna svänger ju oerhört mycket från gång till gång. Är det på grund av för få respondenter eller finns någon annan förklaring till de stora svängningarna?
– Sifo och andra undersökningsföretag bedömer att 1 000 respondenter är ett tillräckligt antal för en rikstäckande undersökning. Svängningarna handlar nog mer om att väljarnas sympatier faktiskt har skiftat väldigt mycket under den senaste tiden, bland annat som ett resultat av förtroenderaset för Socialdemokraterna under Håkan Juholts tio månader som partiordförande.”

Veckans Brief den 2 augusti 2012

Pressklipp 2012

Visa fler