DN Debatt-chefen…

”DN Debatt-chefen blir pr-konsult (…)
Efter att det blev känt att han skulle säga upp sig fick han erbjudande från ett flertal håll men valde till slut Westander.
– Jag gillar deras affärsidé att de bara åtar sig uppdrag som de själva sympatiserar med och att de öppet redovisar sina kunder. Det stämmer bra överens med hur jag tycker att pr-branschen ska uppträda.”

Bo G Andersson i dagensmedia.se den 26 april 2012