Drev eller relevant granskning?

”Drev eller relevant granskning?
Ensidig och sensationstörstig drevjournalistik – eller relevant bevakning av en politisk ledare utan förtroendekapital. Medierna får både underkänt och godkänt av de journalistikforskare TT talat med. (…)
Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten, talar om en häxjakt.
– Det är tragiskt att medierna fällde honom.
Men Sandro Wennberg, S-märkt konsult på pr-byrån Westander, håller inte med.
– Medierna har inte betett sig oansvarigt. Den interna kritiken har å andra sidan handlat om hans person. Juholt har försökt att sköta krishanteringen själv och begått taktiska misstag.”

TT den 21 januari 2012