Efter granskningen...

”Efter granskningen – experterna kritiserar Polisens kommunikation (…)
Kommunikationen utåt från myndighetens sida har varit bristfällig, tycker krisexperten Birger Lycken på Westander. Han bedömer att rikspolischefen, som hittills varit tyst, borde ge intervjuer.
– Det som är mest slående är att rikspolischefen är så tyst och vägrar ställa upp på intervjuer efter flera dagars anmärkningsvärda nyheter, säger han.”

Resume.se den 13 december 2022