Efterfrågan på välutbildade…

”Efterfrågan på välutbildade patientföreträdare växer. Nu satsar Funktionsrätt Sverige på att utveckla en nationell och heltäckande utbildning av framtidens patientföreträdare.(…)
Förarbetet med att ta fram en utbildning för patientföreträdare har just startat. I samarbete med pr-byrån Westander pågår nu workshops där Funktionsrätt Sverige bjudit in ett flertal aktörer som Nätverket mot Cancer, Sveriges kommuner och regioner, Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset och Microsoft för att nämna några.”

Life-Time.se den 25 oktober 2021

Pressklipp 2021

Visa fler