En direktör på en pr-byrå…

”En direktör på en pr-byrå ansåg att Westanders debattartikel om den höjda taxan bara var ett uttryck för sviktande siffror och tyckte att vi inte borde ha publicerat den. Jag försvarar vårt agerande med att allt som bygger på interna resonemang skapar förståelse. Dessutom är det väl nu närmast en allmän lättnad när Westanders debattartiklar inte längre handlar om öppenheten kring lobbying. Eller?”

Redaktionschef Claes de Faire i Resumé den 27 januari 2011

Pressklipp 2011

Visa fler