En ny kartläggning av...

”En ny kartläggning av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi har granskat vindkraftsansökningar under perioden 2014 till 2020. Granskningen är den mest omfattande som gjorts hittills och innefattar bland annat intervjuer med prövningsmyndigheter, kommuner och en sammanställning av ett flertal tidigare undersökningar på tillståndsområdet.”

Vindkraftsnytt den 31 maj 2021