Enligt DI:s undersökning…

”Enligt DI:s undersökning är det bara var sjunde tillfrågad som tror att Löfven har större förståelse för näringslivets villkor än Reinfeldt, som får sympati hos två av tre tillfrågade. Detta trots att socialdemokraterna verkligen försökt att vinna terräng i denna fråga den senaste tiden. I Westanders återkommande mätning så var tendensen densamma. Reinfeldt har dubbelt så stort och ökande förtroende jämfört med Löfven vad gäller statsministerfrågan.”

Riksdagsledamoten Jan R Andersson (M) på Östrans ledarsida den 30 januari 2013

Pressklipp 2013

Visa fler