Enligt en kartläggning...

”Enligt en kartläggning som konsultföretaget Westander Klimat och Energi gjort så har det kommunala vetot sedan 2014 stoppat minst 1 277 vindkraftverk under pågående tillståndsprocess runt om i landet.”

SVT Nyheter Sörmland den 8 december 2020