Enligt Johanna Look…

”Enligt Johanna Look, pr-konsult på pr-byrån Westander, är det viktigt för politiker att omge sig med rådgivare som kan ge utifrånperspektiv och som vågar säga ifrån. (…)
Pr-konsulten Johanna Look menar att politiker alltid har behövt rådgivare – i dag mer än någonsin.
– Först och främst är dagens politiker ständigt under bevakning och allt som sägs snappas upp och kan blåsas upp i media. Sedan går informationsflödet så mycket snabbare att oavsett vilken ledande befattning du har behöver man någon som kan stöta och blöta åsikter med en.”

Expressen den 7 maj 2011