Ericsson satsar 500 miljoner kronor…

”Ericsson satsar 500 miljoner kronor på att ställa upp med två båtar i Volvo ocean race. En satsning som man hoppas kunna räkna hem – oavsett hur det går i tävlingen. Men alla är inte lika säkra.
– Deltagandet kan ifrågasättas. Kopplingen till Ericssons affärsverksamhet är svag, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan.
– Alla vet att detta är en mångmiljonsatsning och att de höga cheferna ofta är seglingsintresserade. Ledningen måste förklara för de egna anställda hur betydelsefull sponsringsaktiviteten är för att bygga långsiktigt viktiga kundkontakter, säger Westander.”

Dagens Nyheter den 7 mars 2008

Pressklipp 2008

Visa fler