Ett nybildat nätverk…

”Ett nybildat nätverk av 25 konstnärs- och upphovsrättsorganisationer, Kulturskaparna, inleder ett samarbete med Westander. Målet är att skapa ökad förståelse för att upphovsrätten är central för att behålla ett rikt kulturutbud i framtiden. (…)
Enligt Westanders projektledare Jean-Daniel Maurin är det första gången i världen som ett lands samlade kulturskapare väljer att gå samman i upphovsrättsfrågan.
Har du själv fildelat någon gång?
– Jag har länge arbetat för Stim och noga följt vad som har skett kring exempelvis Pirate Bay. Jag tycker att fildelning i sig är bra, men problemet är den illegala fildelningen. Självklart lever jag som jag lär, säger Jean-Daniel Maurin.”

Resume.se den 9 mars 2010