EU-kommissionens öppenhetsinitiativ innebär...

”EU-kommissionens öppenhetsinitiativ innebär att lobbyister ska registrera vilka intressen och klienter de företräder, vilka målsättningar och finansieringskällor de har. (…)
Patrik Westander, vd för Westander Publicitet & Påverkan är positiv till initiativet. Han skriver i ett pressmeddelande:
’En uppförandekod för professionella lobbyister behövs för att värna om den öppna demokratiska processen. Genom att öppet redovisa lobbyinguppdrag kan pr- och lobbyfirmorna bidra till ökad tydlighet om vilka som är avsändare för olika kampanjer. En öppen redovisning av uppdrag innebär dessutom att också professionella lobbyister kan ställas till svars för sin verksamhet.'” 

Dagensmedia.se den 12 juli 2007