Fem frågor till Henrik Westander...

”Fem frågor till Henrik Westander, lobbyist på Westander Publicitet & Påverkan som tillsammans med ’Nätverket 1%’ drivit en kampanj för att biståndsnivån ska återgå till 1 procent av BNP. I sitt julbrev till nätverket hävdar Westander att kampanjen haft god effekt på biståndets höjningstakt.
Du tycker inte att ni är en aning skrytiga när ni säger att det är ni som lyckats få upp takten på biståndsökningen?
– Vi har bara sagt att vi har bidragit till ökningen, och det är ingen överdrift. Folkrörelser och biståndsorganisationer har drivit den här kampanjen under de senaste 2-3 åren.”

Dagens Nyheter den 23 december 2001