Fem råd för en snällare arbetsplats

”Fem råd för en snällare arbetsplats
En snäll kultur på arbetsplatsen ökar effektiviteten. Det menar pr-byrån som nu satsar på kurs i snällhetskultur.
– Att vara snäll i arbetslivet missförstås av många som mesighet och konflikträdsla. Vi menar tvärtom att en lönsam snällhetskultur skapar tillit mellan medarbetare vilket ger ökad kreativitet och effektivitet, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander.”

Nyteknik.se den 8 december 2015