Finansförbundet lobbar in kollektivavtal

”Finansförbundet lobbar in kollektivavtal
Finansförbundet är ute på en offensiv och försöker förmå arbetsgivarna att teckna kollektivavtal. Till skillnad från den fackliga kollegan Unionen använder sig inte Finansförbundet av något reklamtryck. (…)
Använder ni er av extern hjälp, konsulter eller byråer?
– Vi använder konsulter till och från. Vid behov. Westander är ett exempel på pr-byrå som vi jobbat med, säger Björn Lundell.”

Veckans Brief den 26 november 2015