Firma Westander & Westander...

”Firma Westander & Westander är ju ganska unika på sitt sätt. Där har man ju verkligen känslan av att det började någonstans i ett ideellt tänk och att man sedan utnyttjar sina nätverk. Och jag tror på vad de säger, att de tar bara uppdrag de tror på. Men jag tror inte det är kännetecknande för branschen, utan jag tror att man egentligen tar vilka uppdrag som helst.”

Pontus Nyström, vd Tattoo PR, i Studio Ett, P1, den 30 januari 2001