För att påverka politiker…

”För att påverka politiker och beslutsfattare i regering och riksdag så ska man helst vara konstruktiv och bidra med förslag som gör det lätt för politikerna att hantera en knepig fråga. Då har man större möjlighet att påverka politiken än om man ställer hårda krav och är konfrontationsinriktad. (…)
Jag brukar prata om att man ska vara en löftesleverantör i stället för en kravmaskin.”

Birger Östberg i SR P4 Gotland den 5 juli 2012