För första gången…

”För första gången delar Lennox PR en del av vinsten med sina anställda, då 40 procent av rörelseresultatet före vinstdelning delas ut till åtta medarbetare i extra löneutbetalningar och pensionsavsättningar. Det motsvarar 260 000 kronor per heltidstjänst. Beslutet togs sommaren 2020, inspirerat av pr-byrån Westander.”

Resume.se den 9 februari 2021

Pressklipp 2021

Visa fler