För många public affairs-tunga…

”För många public affairs-tunga byråer har valet betytt ett betydande tillskott till byråintäkterna. Och nu när valet är över, börjar det stora jobbet för många med att kartlägga de nya kontaktytorna. (…)
Valet har emellertid liten inverkan på det ekonomiska resultatet, enligt Patrik Westander.
– Vi använder samma timpris, 1 600 kronor exklusive moms, för alla typer av uppdrag och uppdragsgivare. Om andelen lobbying ökar under ett valår så ökar det alltså inte byråintäkten. (…)
Under hösten kommer Westander att genomföra åtminstone tre nyrekryteringar och Patrik Westander träffar själv många jobbsökande.
– Nu efter valet är det särskilt många kompetenta personer med stort politiskt engagemang och praktiska erfarenheter av både medierelationer och lobbying som söker sig om efter nya jobb.”

Veckans Brief den 23 september 2010