För Westanders…

”För Westanders frukostseminarier innebar inte digitaliseringen något kvantumhopp. Byrån hade sedan tidigare livesänt dem via Facebook. Men byråns utbildningar och workshops hade varit en strikt analog historia. Byrån har nu med hjälp av Zoom skapat ett digitalt utbildningsben. För kundmöten använder ofta Westander Microsoft Teams.
–  Vi är medvetna om att det kan dyka upp nya verktyg och de kommer vi förstås att testa, säger Johannes Krunegård, partner på Westander.”

Veckans Brief den 8 maj 2020