Företag har mycket att vinna…

”Företag har mycket att vinna på att arbeta aktivt med att skapa publicitet. Ett företag som deltar i debatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir mer attraktivt som arbetsgivare. Till det kommer att pr många gånger är mer kostnadseffektivt än traditionell reklam.”

Kristoffer Housset i företagande.se den 1 december 2015