Förtroendemätningar är folkdomstolarna…

”Förtroendemätningar är folkdomstolarna som hyllar eller sågar politiker. På sju månader blev Håkan Juholt mätt 15 gånger. Var fjortonde dag kom en ny sågning av ’svenska folket’ i medierna. (…)
29 sept: När svenskarna ska säga vem de har störst förtroende för som statsminister svarar bara 20 procent Juholt, medan 59 procent säger Reinfeldt, enligt en Sifoundersökning beställd av Westander.”

Resumé den 26 januari 2012