Förtroendet människor emellan...

”Förtroendet människor emellan är rekordlågt, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Sju av tio svenskar, 72 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk, en nedgång med 3 procentenheter sedan förra året.”

Örebronyheter.com den 28 december 2022