Frågan är dock…

”Frågan är dock om hennes kamp överhuvudtaget kommer ha någon effekt på EU-valet den 26 maj. Vi ställer frågan till Karin Malmström, pr-konsult på Westander med inriktning på EU, opinionsbildning och lobbying.
– Greta fungerar som en katalysator, hennes engagemang har blivit en given middagsdiskussion och gett klimatfrågan ett genomslag vi inte sett tidigare. Att det förändrar hur väljarna röstar är inte säkert. Men att klimatfrågan rankas högre påverkar definitivt det politiska samtalet och därmed också Europaparlamentarikerna, säger hon.”

SVT.se den 26 april 2019