Fredrik Reinfeldt hade länge greppet…

”Fredrik Reinfeldt hade länge greppet i de förtroendemätningar som Sifo gjort på uppdrag av pr-byrån Westander. Moderatledarens övertag var som mest nio procent för fyra veckor sedan. Under de senaste veckorna har dock Göran Persson spurtat ikapp. (…)
– Fredrik Reinfeldt har större förtroende bland borgerliga väljare än vad Göran Persson har bland vänsterväljare. Men Persson har för första gången något större förtroende bland de osäkra väljarna, vilket talar till vänsterblockets fördel, säger Henrik Westander, som beställt mätningen för egen förkovran i opinionsanalys utan uppdrag från något parti.”

Dagens Industri den 11 september 2006

Pressklipp 2006

Visa fler