Frida Blom är projektledare…

”Frida Blom är projektledare på pr-byrån Westander och har samma inställning till löneförhandling som till lobbying. (…)
På Westander sker lönesamtalet i flera steg. Under det första samtalet framför medarbetaren sina argument till chefen utifrån särskilda kriterier. Chefen tar med argumenten tillbaka och gör en anonymiserad lönerankning av alla medarbetare. I det andra samtalet får medarbetaren ett besked om eventuell lönehöjning tillsammans med tips på hur han eller hon kan höja lönen till nästa år. Frida Blom trivs med de tydliga målen och att man får råd om strategier för att öka lönen.
– Vi har en välstrukturerad process och det är skönt. Jag har ett eget dokument som jag lämnar till chefen under det första lönesamtalet.”

Jusektidningen den 12 mars 2015