Frida Blom, seniorkonsult...

Frida Blom, seniorkonsult och varumärkesstrateg på Westander, anser dock att det är viktigt att företag på ett tydligare sätt blir en del av samhällsdebatten och tar ställning i olika frågor. (…)
Samtidigt är hon av uppfattningen att företag på senare tid sett vilka risker det finns och därmed blivit lite mer försiktiga. Precis som Mats Rönne upplever hon att det är få varumärken som på riktigt kan kallas syftesdrivna, varför de lätt blir föremål för kritik.
– Man borde prata om syftesdrivna varumärken snarare än syftesdriven kommunikation. Ett företag som vill kommunicera kring en viss samhällsfråga bör först ställa sig frågan hur företagets kärnverksamhet och det egna varumärket är en del i den förändring man vill driva, berättar Frida Blom.”

Resume.se den 2 juni 2020