Fuskar regeringen…

”Fuskar regeringen med flyktingkostnaderna? (…)
Biståndsexperten Staffan Landin och Henrik Westander, från pr-byrån Westander, menar i en debattartikel på Dagens Nyheter att Sveriges kostnaderna per flykting per dygn är kraftigt överdrivna. Något som, enligt skribenterna, även uppmärksammades av Migrationsverket som i början av februari försökte ändra metoderna för beräkning av kostnaderna och minska pengarna som budgeterades för flyktingmottagandet.”

Omvärlden.se den 16 februari 2017