Gaseller i Stockholms län

”Gaseller i Stockholms län (…)
Westander Publicitet & Påverkan.
Anställda: 13.
Omsättning Mkr: 17,5.
Tillväxt 2003-2005: 244 procent.”

Dagens Industri den 17 november 2006