Green Cargo samarbetar med Westander

”Green Cargo samarbetar med Westander (…)
– Nu behöver vi bli bättre på att kommunicera att valet av hållbara transportlösningar är en viktig åtgärd för företag som vill minska sin klimatpåverkan. Westander har stor kompetens och mångårig erfarenhet av att kommunicera klimatfrågor och transporter. Därför var valet av dem som pr-byrå naturligt.”

Green Cargos informationschef Mats Hollander i Vimmerby Tidning den 6 mars 2007

Pressklipp 2007

Visa fler