Greve Carl Piper…

”Greve Carl Piper trappar nu upp kampen mot Shell och företagets provborrningar efter naturgas. Greven har anlitat en pr-byrå som har till uppgift att skapa debatt på riksplanet som i förlängningen ska få till en förändring av minerallagen. (…)
Henrik Westander är en av grundarna till den pr-byrå som Carl Piper har anlitat och han menar att greven inte är ensam om att kämpa mot minerallagen.
– Det finns ett rätt stort motstånd mot minerallagen runt om i hela landet, det syns bland riksdagens motioner och protesterna handlar om att det inte går att stoppa utvinning på lokal nivå. Så det här är inte bara en skånsk angelägenhet, säger han.
Pr-byrån ska nu försöka att bli en kanal från dem som protesterar i Skåne så att även deras röst blir hörd bland beslutsfattarna.”

Skånska Dagbladet den 17 februari 2010