Gudrun Schyman (fi) förbereder sig nu...

”Gudrun Schyman (fi) förbereder sig nu inför vårens bolagsstämmor
Hon har köpt aktier i de tio största bolagen på börsen för att kunna gå på bolagsstämmorna och göra sin röst hörd. (…)
Men hur mycket kan man egentligen påverka ett bolag genom sitt aktieinnehav? Samtal med Henrik Westander, projektledare på en pr-byrå.”

P1 Morgon den 21 mars 2007