Hälsojätte till Westander

”Hälsojätte till Westander
Previa går på pr-offensiv tillsammans med Westander.
Previa vill synas och höras mer i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. Nu inleder Previa samarbete med Westander, som ska hjälpa företaget att kommunicera sambanden mellan företagshälsovård, effektivitet och konkurrenskraft. (…)
Arbetsgruppen på Westander består av Birger Östberg, Sofia Sigfridsson och Janna Sundewall.
– I samband med lågkonjunkturen riskerar kortsiktiga åtgärder att försämra personalhälsan på många företag, vilket på sikt går ut över effektivitet och konkurrenskraft, säger Birger Östberg.”

Dagensmedia.se den 27 januari 2009