Hanna Berheim

”Hanna Berheim, 31, är ny konsult på pr-byrån Westander. Hon kommer senast från Jusek, där hon varit projektledare med ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor.”

Jusektidningen den 18 april 2012