Här är de nominerade…

”Här är de nominerade till KBB (…)
Kundens Bästa Byrå, KBB, är Resumés och Novus gemensamma tävling och nöjd kund-undersökning. Byråkunderna tillfrågas om sina samarbeten med byråerna och den byrå som har nöjdast kunder vinner. (…)
PR:
Wenderfalck
Westander”

Resume.se den 11 maj 2011